Тименко Володимир Петрович

Тименко Володимир Петрович

Тименко

Доктор педагогічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Член Спілки дизайнерів України. Завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України. Професор кафедри комп’ютерної, інженерної графіки і дизайну автомеханічного факультету Національного транспортного університету.

Народився 13 жовтня 1953 р. в с. Проців Бориспільського району Київської області.

У 1973 р. закінчив Користишівське педагогічне училище імені Івана Франка за спеціальністю «Викладання праці і креслення в 4-8 класах загальноосвітньої школи». У 1979 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «Українська мова і література».

            Досліджує проблеми проектної творчості, педагогічної діагностики практичного інтелекту, академічної й естетичної обдарованості осіб різного віку. Здійснює керівництво темами науково-дослідних робіт в Інституті обдарованої дитини НАПН України. Обґрунтовує шляхи впровадження проектних технологій і, зокрема, дизайну як технології художнього проектування у навчальний процес початкової, базової, профільної і професійної освіти. Розробник державних стандартів з освітньої галузі «Технології» для початкової, базової і повної середньої освіти. Упроваджував художню працю (1-4 кл.), дизайн (1-4, 8, 9, 10, 11 кл.), трудове навчання (1-4, 5, 6, 8, 9 кл), технології (11 кл.) у загальноосвітні навчальні заклади; програмове і навчально-методичне забезпечення курсу «КНАУФ-дизайн» у навчально-практичні будівельні центри КНАУФ 18-ти регіонів України; програмове і навчально-методичне забезпечення курсів «Вища освіта України», «Етнодизайн», «Макетування», «Методика навчання мистецьких дисциплін», «Методологія наукових досліджень», «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності», «Синтез мистецтв», «Сучасне візуальне мистецтво», «Історія розвитку науки і техніки» – для бакалаврів і магістрів Національного транспортного університету; навчальні курси «Культура українського наукового мовлення», «Методика викладання дисциплін у вищих навчальних закладах», «Методика планування та обробки результатів науково-дослідних робіт», «Наукометрія та науково-організаційна діяльність», «Сучасне законодавство з професійної освіти» – для аспірантів Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Керівник дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» у 5-ти аспірантів. Під його керівництвом аспірантами і здобувачами захищено 12 дисертацій з дизайну, технологій, художньої праці; науковий консультант 5-ти докторантів.

1
2
6
5
7
8
4
9
10
11
12
3
1
6
5
4
3
7
8
9
10
11
12
2
13
14

            Створює наукову школу «Педагогічний дизайн». Досліджує проблеми педагогічного дизайну на кафедрі комп’ютерної, інженерної графіки і дизайну автомеханічного факультету Національного транспортного університету; проблему формування компетентності з етнодизайну у майбутніх дизайнерів і художників декоративно-прикладного мистецтва на кафедрі теоретичних дисциплін і професійної освіти Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Керівник проектної групи розробників освітньо-наукової програми зі спеціальності 015 – професійна освіта (теорія і методика професійної освіти) для підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти (докторів філософії); голова спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій;  головний редактор наукового журналу «Мистецька освіта: методологія, теорія, практика» Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Учасник конкурсів наукових проектів закладів вищої освіти МОН України (2018, 2019 рр.).

Науковий доробок – понад 295 друкованих праць: навчальні програми (34), підручники (30), методичні посібники (35), монографії (14), наукові статті (182).

Член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні;член комісії з питань дослідно-експериментальної роботи в навчальному процесі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, Подякою Прем’єр-Міністра України, знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України, медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» та «Григорій Сковорода», вищою нагрудною відзнакою «За заслуги перед українським народом» II ступеня Народного Руху України.

Основні наукові праці Тименка В.П.

Монографії

 1. Тименко В.П., Бровченко А.І.Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх вчителів трудового навчання. К.:УкрІНТЕІ, 2006. 301 с.
 2. Тименко В.П., Сидоренко В.К., Оршанський Л.В. Професійна дизайн-освіта: теорія і практика художньої обробки деревини. К.: Педагогічна думка, 2007. 288 с.
 3. Тименко В.П. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних умінь особистості: монографія. К.: Педагогічна думка, 2009. 381 с.
 4. Тименко В.П., Коберник О.М., Шевчук Т.О. Ігродизайн обдарованої дитини: визрівання емоцій і почуттів особистості: монографія. К.: Вид-во ІОД, 2009. 250 с.
 5. Тименко В.П., Кузьменко В.У., Яковина О.В. Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості: монографія. К.: Інформаційні системи, 2009. 110 с.
 6. Тименко В.П., Король А.М., Ліщинська-Кравець Г.Л., Оршанський Л.В., Сирота В.М. Початкова дизайн-освіта: готовність учителя до художньої праці з обдарованими учнями: монографія. К.:ТОВ «Інформаційні системи», 2010. 209 с.
 7. Тименко В.П., Аніщенко Н.В., Сирота З.М. Підготовка учителя початкових класів до музично-творчого розвитку учнів: монографія. К.: Інформаційні системи, 2010. 186 с.
 8. Тименко В.П., Єніна Л.Л. Дошкільна дизайн-освіта: первинна діагностика обдарованості: монографія. К.:Інформаційні системи, 2011. 180 с.
 9. Тименко В.П. Здоровье человека как свойство одаренности и интеллекта. Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности: монография / А.В.Вознюк, В.П.Тименко. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2013. С. 95-101.
 10. Тименко В.П. Методичні засади діагностики естетичної обдарованості дітей та молоді: монографія / Н. Аніщенко, Н. Бєльська, В. Кузьменко, Е. Помиткін. – http://biblos.iod.gov.ua/ (Електронна бібліотека Інституту обдарованої дитини НАПН України).
 11. Тименко В.П. Кулішов В.С. Економічна підготовка старшокласників на заняттях з технологій у профільній школі: монографія. К.: ГС «Національний Фонд Великої Української Енциклопедії», 2016. 230 с.
 12. Професійна освіта України на шляху до євроінтеграції (1992–2017) / науков. ред. Н.Г. Ничкало; упорядники: Л.В. Горбань, В.П. Тименко. – К.:ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2018. – 358 с.
 13. Тименко В.П. Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості: монографія / В.П. Тименко. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 117 с. 
 14. Тименко В.П. Транспортні технології та системи: науково-методичні засади діагностики і розвитку практичного інтелекту майбутніх фахівців: монографія / М.Ф. Дмитриченко,  Н.Ф. Федорова. – К.: НТУ, 2019. –   170 с.

Підручники

 1. Тименко В.П. Обдаровані пальчики: Пробний підручник з художньої праці для 1-го класу чотирирічної початкової школи / Тименко В.П.– К.: Спалах, 1998. – 72 с.
 2. Тименко В.П. Мова малюнкова: Пробний підручник з художньої праці для 1-го класу чотирирічної початкової школи / Тименко В.П.– К.: Спалах, 1998. – 48 с.
 3. Тименко В.П. Математичний калейдоскоп: Пробний підручник з художньої праці для 1-го класу чотирирічної початкової школи / Тименко В.П.– К.: Спалах, 1998. – 48 с.
 4. Тименко В.П. Художня праця: Підручник для 1 класу початкової школи / Тименко В.П. – К.: Спалах, 2001. – 128 с.
 5. Тименко В.П. Художня праця: підручник для 2 класу / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 48 с.
 6. Тименко В.П. Художня праця: Підручник для 3 класу / Тименко В.П. – К.:Спалах,1999.– 48 с.
 7. Тименко В.П. Художня праця: Підручник для 4 класу./ Тименко В.П. – К.: Спалах, 2000.- 48 с.
 8. Тименко В.П. Трудове навчання: Підручник для 1 класу /Тименко В.П., Денисенко Л.І. – К.: Педагогічна думка, 2004. – 128 с.
 9. Тименко В.П. Трудове навчання: Підручник для 3 класу початкової школи. /Тименко В.П., Денисенко Л.І. – К.: Педагогічна думка, 2003 . – 120 с.
 10. Тименко В.П. Трудове навчання: Підручник для 4 класу. / Тименко В.П., Денисенко Л.І. – К.: Пед. думка, 2004.- 128с.
 11. Тименко В.П. Художня праця: Підручник для 4 класу загальноосвіт.шкіл. / Тименко В.П. – К.: Промінь, 2004. – 143 с.
 12. Тименко В.П. Трудове навчання: мультимедійний підручник, 1-4 класи. – К.: ТМ «Розумники».
 13. Тименко В.П. Основи дизайну: підручник для 10 кл. загальноосв.навч. закл. Профільний рівень / В.П.Тименко, В.В.Вдовченко, А.С.Сімонік, Т.О.Божко, Ю.Б. Шведова – К.: Педагогічна думка, 2010. – 304 с.
 14. Тименко В.П. Технології: підручник. 11 клас /В.М.Мадзігон, В.В. Лапінський, А.М.Тарара, О.М.Романчук, О.О. Бєлошицький, А.І. Романчук, Т.С.Мачача – К.: Педагогічна думка, 2011. – 300с.
 15. Тименко В.П. Основи дизайну, 10 клас: мультимедійний підручник/ В.П.Тименко, А.М. Симонік. – К.:ТМ «Розумники», 2011.
 16. Тименко В.П. Основи дизайну, 11 клас: мультимедійний підручник/ В.П.Тименко, А.М. Симонік. – К.:ТМ «Розумники», 2012.
 17. Тименко В.П. Трудове навчання: підруч. для 1-го кл. загальноосвіт. навч. закл./В.П.Тименко, І.М. Веремійчик –К.:Генеза, 2012. –112 с.
 18. Тименко В.П. Трудове навчання: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл./В.П.Тименко, І.М. Веремійчик –К.:Генеза, 2013. –112 с.
 19. Тименко В.П. Трудове навчання: підручн. Для 3-го кл. загально світ. навч. закл. / Тименко В.П., Веремійчик І.М. – К.: Генеза, 2013. – 105 с.
 20. Тименко В.П. Трудове навчання: підручн. для 4-го кл. загально освіт. навч. закл. /В.П.Тименко, І.М.Веремійчик .– К.: Генеза, 2015. – 115 с.
 21. Тименко В.П. Технології: підручник для 1 класу /А.М.Тарара, Б.М.Терещук, В.П. Тименко. ­– К.:Педагогічна думка, 2014. – 136 с.
 22. Тименко В.П. Технології: підручник для 2 класу/А.М.Тарара, Б.М.Терещук, В.П. Тименко. ­– К.: Педагогічна думка, 2014. – 150 с.
 23. Тименко В.П. Технології (технічні види праці): Підручник для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ А.М. Тарара, В.І. Туташинський, Б.М.Терещук, В.П.Тименко. – К.: Педагогічна думка, 2014.– 172 с.
 24. Тименко В.П. Трудове навчання (технічні види праці): підр. для 8 кл. загальноосв. навч. закл / В.М. Гащак, С.М. Дятленко, Б.М. Терещук, В.П. Тименко, В.І. Туташинський. – Київ: Генеза, 2016. – 256 с.
 25. Тименко В.П.Трудове навчання (для дівчат): підр. для 8 кл. загальноосв. навч. закл. / О.І. Безносюк, О.В. Горобець, Т.С. Пасічна, В.П. Тименко, І.Ю. Ходзицька. – Харків: Видавництво «Ранок», 2016. – 221 с.
 26. Тименко В.П. Трудове навчання. Художні вироби з дерева та металу. 5 клас. Підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів / В.М. Гащак, В.П. Тименко, Ю.М. Шевченко. – К.: Либідь, 2016. – 226 с.
 27. Тименко В.П. Трудове навчання. Технічна творчість: експериментальний підручник. 6 клас. Частина 2./ В.М. Гащак, С.М. Дятленко, Б.М. Терещук, В.М. Туташинський, І.Ю.Ходзицька. – Х.: ТОВ ВБ «Інтелект України», 2016. – 56 с.
 28. Тименко В.П. Трудове навчання (технічні види праці): підр. для 9 кл. загальноосв. навч. закл / В.М. Гащак, С.М. Дятленко, Б.М. Терещук, В.П. Тименко – Київ: Генеза, 2017. – 256 с.
 29. Тименко В.П.Трудове навчання (для дівчат): підр. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / О.І. Безносюк, О.В. Горобець, Т.С. Пасічна, В.П. Тименко, І.Ю. Ходзицька. – Харків: Видавництво «Ранок», 2016. – 221 с.
 30. Тименко В.П. КНАУФ-ДИЗАЙН/ KNAUF-DESIGN: Навчальний підручник для професійних (професійно-технічних) закладів освіти./ Демків В.Г., Остапченко Т.Є.– К.: 2019 –  С.

Навчальні посібники

 1. Тименко В.П. Чарівний пензлик: Посібник для учнів 1 класу / Тименко В.П., Жукова С.О. – К.: «Освіта», 1992. – 44 с.
 2. Тименко В.П. Формування позитивного ставлення до художньої праці в учнів чотирирічної початкової школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 ,,Теорія та історія педагогіки» /В.П.Тименко. – Київ, 1992. – 24 с.
 3. Тименко В.П. Пензлик-Веселкарик: Експериментальний навч. посіб. для 1 кл. / Тименко В.П. – К.: Вересень, 1994. – 48 с.
 4. Тименко В.П. Математичний карнавал. Посібник для позакласної роботи з математики / Тименко В.П., Петрова А.М. – К.: Генеза, 1996 – 120 с.
 5. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці в початкових класах: Навчально-методичний посібник для вчителів / Тименко В.П. – К.: Спалах ЛТД, 1998. – 58 с.
 6. Тименко В.П. Поширений календар­ний план “Художня праця”. 1 клас. – Посібник для вчителів і батьків / Тименко В.П.. – К.: Спалах ЛТД, 1998. – 24 с.
 7. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці: посібник для вчителів 3 класу / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 24 с.
 8. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у 3 класі: Посібник для вчителів / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 56 с.
 9. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у початкових класах: Посібник для учителів / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 56 с.
 10. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці: Посібник для учителів 4 класу / Тименко В.П. – К.:Спалах, 2000.- 24 с.
 11. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у 4 класі: Посібник для учителів / Тименко В.П. – К.: Спалах, 2000. – 63 с.
 12. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці: посібник для вчителів 2 класу./ Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 24 с.
 13. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у 2 класі: Посібник для учителів / Тименко В.П. – К.: Спалах, 2000. – 56 с.
 14. Тименко В.П. Трудове навчання. Художня праця. / В.П.Тименко // Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів: норми оцінювання знань, умінь і навичок. – К.: Магістр – S. – 2000. – С. 59-61.
 15. Тименко В.П. Трудове навчання. Художня праця / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко // Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Методичні рекомендації. – К.: «Початкова школа», 2002. – С.122-124
 16. Тименко В.П. Трудове навчання /Тименко В.П., Денисенко Л.І.// Навчання і виховання у 1 класі: методичний посібник для учителів. – К.: «Початкова школа», 2002. – С. 344-378
 17. Тименко В.П. Художня праця /Тименко В.П.// Навчання і виховання у 1 класі: методичний посібник для учителів. – К.: Початкова школа, 2002. – С. 432
 18. Тименко В.П. Календарне планування уроків з художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. -2002. – №9.- С.18-22
 19. Тименко В.П. Календарне планування уроків з художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. -2002. – №10.- С.29-33
 20. Тименко В.П. Трудове навчання /Тименко В.П., Денисенко Л.І.// Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів – К.: «Початкова школа», 2003.-С.432-451.
 21. Тименко В.П. Художня праця /Тименко В.П.// Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів. – К.:„Початкова школа”, 2003. – С.451-476.
 22. Тименко В.П. Трудове навчання /Тименко В.П., Денисенко Л.І.// Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителів – К.: „Початкова школа”, 2004.-С.345-363.
 23. Тименко В.П. Художня праця /Тименко В.П.// Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителів. – К.:„Початкова школа”, 2004. – С.364-399.
 24. Тименко В.П. Трудове навчання / Тименко В.П., Котелянець Н.В.// Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів.- К.: „ Початкова школа ”, 2005.- С.445-468
 25. Тименко В.П. Художня праця / Тименко В.П. // Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів. – К.: „Початкова школа ”, 2005.-С. 495-519
 26. Тименко В.П. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості осіб віком 3-6 років / В.П.Тименко, В.І. Кузьменко, А.В. Яковина. – К.: Вид-во ІОД, 2008. – 30 с.
 27. Тименко В.П. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості осіб віком 7-10 років / В.П.Тименко, В.І. Кузьменко, А.В. Яковина. – К.: Вид-во ІОД, 2008. – 30 с.
 28. Тименко В.П. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості осіб віком 11-14 років / В.П.Тименко, В.І. Кузьменко, А.В. Яковина.- К.: Вид-во ІОД, 2008. – 30 с.
 29. Тименко В.П. Методика трудового навчання: технічної і художньої праці. Теоретичні засади і емпіричний досвід початкової дизайн-освіти / В.Тименко, В. Вдовченко – К.: Вид-во ІОД, 2009. – 300 с.
 30. Тименко В.П. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості осіб віком 3-6, 7-10, 11-14, 15-18 років / Тименко В.П., Кузьменко В.У., Яковина А.В., Вдовченко З.В..- К.: Інформаційні системи, 2009. – 164 с.
 31. Тименко В.П. Теоретичні і методичні основи формування конструктивних умінь в учнів початкових класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання»/ В.П.Тименко. – Київ, 2010. – 40 с.
 32. Тименко В.П. Три дороги в тридев’яте царство / В.П. Тименко // Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті: навч. метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С.5-11.
 33. Тименко В.П. Виявлення і підтримка естетичної обдарованості учнів / Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті: навч. метод. посібн. для студ. факультету мистецтв /уклад. Сирота З.М. та інші. Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2016. – С.4-10.
 34. Тименко В.П. Трудове навчання. Технічна творчість: експериментальний робочий зошит, 6 клас. Частина 3 / В.М. Гащак, С.М. Дятленко, Б.М. Терещук, В.М. Туташинський, І.Ю.Ходзицька. – Х.: ТОВ ВБ «Інтелект України», 2016. – 56 с.
 35. Тименко В.П. Методика діагностики практичного інтелекту учнівської молоді: методичний посібник / В.П. Тименко, А.В. Малиношевська, М. Ю. Мельник, О.Г. Грицан – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 156 с.

Навчальні програми

 1. Тименко В.П. Художня праця: програма для 1-4 класів В.П.Тименко // Початкова школа. – 1992. – №1. – С. 12-20
 2. Тименко В.П. Художня праця / В.П.Тименко // Програми середньої загальноосвітньої школи. 1-4 (1-3) класи. – К.: «Освіта», 1994. – С.171-187.
 3. Тименко В.П. Дитина / Проскура О.Л., Кузьменко В.У., Тименко В.П. [та ін.] // Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку – К.: «Освіта», 1993. – С.57, 64, 116, 124, 181, 189, 249, 259
 4. Тименко В.П. Художня праця / В.П.Тименко // Програми середньої загальноосвітньої школи. 1-4 (1-3) класи. – К.: Бліц, 1997. – С.201-203.
 5. Тименко В.П. Програма інтегрованого курсу “Художня праця”/ В.П.Тименко // Початкова школа. – 1997. – №8. – С.45-51.
 6. Тименко В.П. Програма інтегрованого курсу “Художня праця”/ В.П.Тименко // Початкова школа. – 1997. – №8. – С.45-51.
 7. Тименко В.П. Навчальні програми для чотирирічної початкової школи: трудове навчання / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко, В.В.Вдовченко // Початкова школа. – 2001. – № 7. -С.43– 49.         
 8. Тименко В.П. Навчальні програми для чотирирічної початкової школи: трудове навчання / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко, В.В.Вдовченко // Початкова школа. – 2001. – № 9. -С.21– 25.         
 9. Тименко В.П. Навчальні програми для чотирирічної початкової школи: Художня праця / Тименко В.П. // Початкова школа. – 2001. – № 11. -С.18– 29.
 10. Тименко В.П. Трудове навчання: Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи./ Тименко В.П., Денисенко Л.І., Вдовченко В.В. – К.: «Початкова школа», 2001. – С.90-106.
 11. Тименко В.П. Художня праця: Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи./ Тименко В.П. – К.: «Початкова школа», 2001. – С.119-145
 12. Тименко В.П. Трудове навчання: Навчальна програма для 3 класу / В.П.Тименко // Початкова школа.. – 2002. – №12. – С.53-57.
 13. Тименко В.П. Художня праця: Навчальна програма для 3 класу/ В.П.Тименко // Початкова школа. – 2002. – №12 – С.49-53.
 14. Тименко В.П. Навчальні програми для чотирирічної початкової школи: Художня праця. 4 клас /В.П.Тименко // Початкова школа.- 2003.- № 2. – С.28-32
 15. Тименко В.П. Навчальні програми для чотирирічної початкової школи: Трудове навчання. 4 клас/ В.П.Тименко, Л.І.Денисенко, В.В.Вдовченко // Початкова школа.-2003.– №2 – С.32-36
 16. Тименко В.П. Художня праця / В.П.Тименко // Програма для середньої загальноосвітньої школи 3-4 кл. – К.: Початкова школа, 2003.- С.116-132
 17. Тименко В.П. Трудове навчання / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко, В.В.Вдовченко // Програма для середньої загальноосвітньої школи.3-4 класи. – К.: Початкова школа, 2003.- С.116-132.
 18. Тименко В.П. Художня праця: Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи./ Тименко В.П. – К.: «Початкова школа», 2003. – С.149 – 160.
 19. Тименко В.П. Трудове навчання: Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи./ Тименко В.П., Денисенко Л.І., Вдовченко В.В. – К.: «Початкова школа», 2003. – С.116-125.
 20. Тименко В.П. Трудова діяльність / В.Тименко, О.Кононко, О. Богінич, [та ін]. // Експериментальна базова програма розвитку дитини дошкільного віку. – К.: Світич, 2004.-С.21, 22, 43, 44, 45, 47, 80, 82, 84, 87, 127, 129, 131, 133.
 21. Тименко В.П. Етнодизайн. Експериментальна програма для 5-9 кл. /В.П. Тименко, В.В. Вдовченко // Сільська школа України, 2004.- №21.– С.4-13
 22. Тименко В.П. Трудове навчання: технологія і дизайн. Програма для 5-9 кл. /В.П. Тименко, В.В. Вдовченко // Сільська школа України, 2004.– №21.- С.14-27.
 23. Тименко В.П. Художня обробка деревини і дизайн середовища (маркетрі) / Програма з профільного навчання для 10-11 кл. /В.П. Тименко, В.В. Вдовченко // Сільська школа України, №34.- грудень 2004.- С.12-21.
 24. Тименко В.П. Дизайн середовища / Програма з профільного навчання для 10-11 кл. В.П. Тименко , В.В. Вдовченко // Сільська школа України, №33.– грудень 2004.– С.12-21.
 25. Тименко В.П. Промисловий дизайн / програма з профільного навчання для 10-11 кл. / В.П. Тименко, В.В. Вдовченко // Сільська школа України, №31.– листопад 2004.- С.10-20.
 26. Тименко В.П. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10-11 класах «Основи дизайну» В.П. Тименко, В.В. Вдовченко // Освіта і управління.-2005.–Т.8.-№2.– С.115-149
 27. Тименко В.П. Трудове навчання: технічна і художня праця /В.П.Тименко, І.М.Веремійчик, В.В.Вдовченко, Н.В.Котелянець. // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К: «Початкова школа».- 2007.- С.202-236
 28. Тименко В.П. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10-11 класах «Графічний дизайн» /В.П.Тименко, В.В. Вдовченко, Т.М. Божко // Освіта і управління. –2007.-Т.10.-№1.- С.129
 29. Тименко В.П. Інтегрований курс «Інформатика-WEB-дизайн-технологія»/ Програма профільного навчання для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій / В.П. Тименко, В.В. Вдовченко та ін. //Освіта і управління. – 2007. –т.10.- №2. – С.100-150.
 30. Тименко В.П. Основи дизайну. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10-12 класах В.П.Тименко, В.В. Вдовченко та ін. //Освіта і управління. – 2008. – Т.11. – №1. – С.116-149.
 31. Тименко В.П. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / В.П.Тименко, В.І. Кузьменко. – К.: Світич, 2008. – 200 с.
 32. Тименко В.П. Кулінарія. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10-12 класах/В.П.Тименко, В.В. Вдовченко, М.Т. Бердар // Освіта і управління.- Том 12. число 1.- 2009 р.- С.103-125
 33. Тименко В.П. Трудове навчання: основи дизайну: програма для учнів 5-9 класів / В.П.Тименко, В.М. Мадзігон, В.К. Сидоренко, В.В. Вдовченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010.- №8.- С.26-35; №9.- С.35-44; №10.- С.36-45; №11.- С.20-29
 34. Тименко В.П. Дизайн і технології / В.П.Тименко, А.М.Тарара, Б.М.Терещук / Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Книга 5/ упоряд. А.Лотоцька, Г.Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – С.197-299

Наукові статті

 1. Тименко В.П. Гурткова робота з трудового навчання / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1986. – №3. – С.33-39.
 2. Тименко В.П. Віршовані тексти на заняттях з праці /В.П.Тименко // Початкова школа. – 1987. – №3. – С. 30-36
 3. Тименко В.П. Свято урожаю /В.П.Тименко // Початкова школа. – 1988. – №9.– С.72.
 4. Тименко В.П. Художньо-продуктивна праця молодших школярів /В.П.Тименко // Початкова школа. – 1989. – №11. – С.45-46
 5. Тименко В.П. Формування у молодших школярів свідомого ставлення до праці в групах продовженого дня/В.П. Тименко/ Педагогічна наука – перебудові школи: матеріали конф. (Київ, 15-16 берез. 1990 р.) / НДІ педагогіки України. – К.: НДІ педагогіки, 1990. – С. 186-187
 6. Тименко В.П. Ділові ігри як засіб профорієнтації / В.П. Тименко / Сучасні форми і методи профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю: матеріали республ. семінару (Дніпропетровськ, 17-19 квітн. 1990 р.) / Дніпропет­ровськ: Дніпро,1990. –С.45-46
 7. Тименко В.П. Кожний урок – нестандартний / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1991. – №1. – С.8.
 8. Тименко В.П. Художньо-конструктивна діяльність першокласників/В.П.Тименко // Початкова школа. – 1992. – №7-8. ––С.46-54
 9. Тименко В.П. Вступайте до школи володіння собою/В.П.Тименко // Освіта. -1992. – №.10..- С.3.
 10. Тименко В.П. Художнє конструю­вання букв. Художнє конструювання цифр /В.П.Тименко // Початкова школа. – 1993. – №2. – С.33-38
 11. Тименко В.П. Художньо-конструктивна діяльність першокласників / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1992. – № 7-8. – С.46-54
 12. Тименко В.П. Елементи поетики і художнє конструювання з паперу / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1993. – № 1. – С.32-35
 13. Тименко В.П. Художнє конструювання букв. / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1993. – №2. – С.20.
 14. Тименко В.П. Конструювання слів або віршована розмова про українську мову / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1993. – №7. – С.19-21.
 15. Тименко В.П. Художня терапія / В.П.Тименко, Н.В.Володіна-Панченко // Початкова школа. – 1994. – №2. – С.49-51.
 16. Тименко В.П. Свято маминої вісімки / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1994. – №3. – С.20-22.
 17. Тименко В.П. Кольорознавська підготовка вчителів початкових класів / В.П.Тименко, Л.В.Бичкова // Початкова школа. – 1994. – № 6. – С.37-40.
 18. Тименко В.П. Єдність є одвічна, загадкова в контурах і запахах квіткових / В.П.Тименко, Л.Д.Руденко // Початкова школа. – 1994. – №7. – С.32-35.
 19. Тименко В.П. Розвиток творчої уяви молодших школярів / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1994. – №11. – С.18-21.
 20. Тименко В.П. Барвами мережані візерунки / В.П.Тименко, Л.Д.Руденко // Початкова школа. – 1996. – №1. – С.30-32.
 21. Тименко В.П. Державний стандарт початкової ланки освіти: технології / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1997. – №7. – С. 21-23
 22. Тименко В.П. Програма інтегрованого курсу «Художня праця» / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1997. – №9. – С.28-34.
 23. Тименко В.П. Художня праця у 2(1) класі трирічної (чотирирічної) початкової школи / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1997. – №10. – С.15-20.
 24. Тименко В.П. Художня праця у 2 (1) класі / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1997. – №11. – С.20-26.
 25. Тименко В.П. Художня праця у 2 (1) класі / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1998. – №1. – С.23-28.
 26. Тименко В.П. Варіанти сюжетного змісту художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1998. – №3. – С. 27-32.
 27. Тименко В.П. Технологічний процес обробки грунту і вирощування сільськогосподарських культур / В.Тименко, О.Біда // Початкова школа. – 1998. – №5. – С.26-29.
 28. Тименко В.П. Стандартизований зміст художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1998. – №7. – С.37-40.
 29. Тименко В.П. Стандартизований мінімум змісту художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1998. – №8. – С.34-35.
 30. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці для 1 класу / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1998. – № 9. – С.43-46.
 31. Тименко В.П. Стан і перспективи художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1999. – №8. – С.39-41.
 32. Тименко В.П. Метод проектів на заняттях з художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – №8. – 2000. – С.23-25.
 33. Тименко В.П. Стан і перспективи художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2000. – №9. – С. 46-49.
 34. Тименко В.П. Актуальність проблеми формування конструктивних умінь молодших школярів / В.П.Тименко, Т.М.Носаченко // Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. – Вип.1. – 2001.- С.69-79
 35. Тименко В.П. Безперервна система загальної дизайн-освіти: стан і перспективи розвитку / В.П.Тименко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г.Тичини: спеціальний випуск. – К.: Науковий світ –ТМ, 2002. – С.108-110.
 36. Тименко В.П. Сенсорна цілісність як ознака дитячої природності /В.П. Тименко // Початк. школа. – 2003.- №5.- С.12-19.
 37. Тименко В.П. Творимо світ казковий – метеликовий /В.П.Тименко, В.С.Шевченко // Початкова школа. – 2003.- №5.- С.20-21.
 38. Тименко В.П. Пріоритетні принципи трудового навчання у 3 класі: орієнтація на світ професій / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2004. – №1. – С.33 –36.
 39. Тименко В.П. Пріоритетні принципи трудового навчання у 3 класі: орієнтація на світ професій / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2004. – №2. – С.36 –39.
 40. Тименко В.П.Трудове навчання і художня праця як основа політехнічної творчості / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2004.- №3. – с.23-25
 41. Тименко В.П.Трудове навчання і художня праця як основа політехнічної творчості / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2004.- №4. – с.25-28
 42. Тименко В.П. Формування конструктивно-художніх умінь в учнів 4 класу / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2005. – №1- С.32-36.
 43. Тименко В.П. Етнічні особливості ігрового дизайну / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2009. – №7. – С.55 –60.
 44. Тименко В.П. Календарно-тематичне планування з трудового навчання: технічної і художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. –2009. –– С.213-222.
 45. Тименко В.П. Рисунок конструктивний і тональний / В.Тименко, М.Лихошва. //           Початкова школа.-2005.- №4. – с.43-46
 46. Тименко В.П. Формування конструктивних умінь особистості // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту: серія «Педагогіка. Соціальна робота».-Вип.8.-2005.-С.185-187.
 47. Тименко В.П. Методика трудового навчання – технічної і художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2006. – № 10. – С.23-29.
 48. Тименко В.П. Неперервна система дизайн-освіти: стан і перспективи її розвитку в основній ланці загальноосвітньої школи / В.П.Тименко // Молодь і ринок. – 2006.- №8– С.50-54.
 49. Тименко В.П. Дизайн, інформатика, технологія як мистецтво /В.П.Тименко, Р.Г.Корець // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17 «Теорія і практика навчання та виховання». – Вип. 6. – 2007.- С.183-191
 50. Тименко В.П. Становлення академічної дизайн-освіти в Україні / В.П.Тименко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 31. – 2007.- С.63-67
 51. Тименко В.П. Математична дизайн-освіта в позаурочній діяльності студентів / В.П.Тименко, Н.В.Воскресенська // //           Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 31. – 2007. – С.39-41
 52. Тименко В.П. Концептуальні засади формування конструктивних умінь в учнів початкової школи /В.П.Тименко//ВісникЖитомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 32. – 2007. – С.53-57
 53. Тименко В.П. Діагностика обдарованості засобами дизайн-освіти / В.П.Тименко // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. До проблем формування професійно значущих якостей фахівця. – Харків-Луганськ: Стиль-іздат, 2008. – С. 210 -220
 54. Тименко В.П. Педагогіка дизайн-освіти: пролегомени / В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки». – Випуск 3. – 2008. –– С.200-206.
 55. Тименко В.П. Ціннісні орієнтації на дизайн-діяльність як педагогічна основа формування конструктивно-художніх умінь особистості / В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №13.«Проблеми трудової та професійної підготовки». – Випуск 05 – –   №12. – С.59-65
 56. Тименко В.П. Формування конструктивно-мовленнєвих умінь в учнів початкової школи на заняттях з трудового навчання: технічної і художньої праці /В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №13. «Проблеми трудової та професійної підготовки». – Випуск 06 – 2009. –– С.213-220
 57. Тименко В.П. Становлення української проектно-центричної   системи технологічної освіти /В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ  імені М.П.Драгоманова. Серія №13. «Проблеми трудової та професійної підготовки». – Випуск 06 – 2009. –– С.200-205
 58. Тименко В.П. Трудове навчання: основи дизайну / В.П.Тименко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010.- №8.- С.26-35
 59. Тименко В.П. Трудове навчання: основи дизайну / В.П.Тименко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010.- №9.- С.35-44
 60. Тименко В.П. Від «золотого правила» дидактики – до дидактики  «золотого перетину» / В.П.Тименко // Проблеми сучасності: культура,   мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр.- Харків-Луганськ: Стиль-іздат, 2008.–С. 353-365
 61. Тименко В.П. Інформаційно-особистісне та інформаційно-педагогічне середовище обдарованої дитини /В.П.Тименко // Молодь і ринок. – 2010.-№12(71). – С.34-39
 62. Тименко В.П. Культурно-екологічні принципи в українській дизайн-освіті/ В.П.Тименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету:серія «Педагогіка», «Соціальна робота» – Вип.12. – 2010.–С.185-189
 63. Тименко В.П. Трудове навчання: основи дизайну/ В.П.Тименко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010.- №10.- С.36-45
 64. Тименко В.П. Трудове навчання: основи дизайну / В.П.Тименко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010.- №11.- С.20-29
 65. Тименко В.П. Стандарти освітньої галузі «Технології»: проблеми розробки, апробації та впровадження / В.П.Тименко // Педагогічний альманах: збірник наукових праць Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Ювілейне видання – Вип.10. – 2011.–С.41-51
 66. Тименко В.П. Діагностика етнічного здоров’я інтелектуально обдарованої особистості вчителя / В.П.Тименко // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – К.: ІОД, 2010. – С.18-25
 67. Тименко В.П. Підготовка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах / В.П.Тименко //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія 5. – Педагогічні науки: реалії і перспективи – Вип.26. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2011. – C.148-151
 68. Тименко В.П. Готовність учителів до педагогічної діагностики академічної обдарованості учнів засобами дизайн-діяльності /В.П.Тименко// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки. – Серія 13. – Вип. 17. – К.:НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2011. – C.166-176
 69. Тименко В.П.Культурне самовираження обдарованої дитини в умовах проектно-технологічної освіти / В.П.Тименко// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки. – Серія 13. – Вип. 18. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С.156-163
 70. Тименко В.П. Від енвайронментальної психології до педагогіки дизайн-освіти / В.П.Тименко// Професійно-художня освіта України: збірник наукових праць.- Випуск 6. – Київ-Ялта, 2011. – С.18-24.
 71. Тименко В.П. Ум і розум в контексті санскритського розуміння обдарованості / В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки. – Серія 13. – Вип. 18. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С.148-154
 72. Тименко В.П. Дизайн-освіта в європейському вимірі/ В.П.Тименко// Професійно-художня освіта України: збірник наукових праць.- Вип. 5. – Київ-Ялта, 2011. – С.25-30.
 73. Тименко В.П. За поєднання художньо-образного і логічного / В.П.Тименко // Інформаційний бюлетень Академії педагогічних наук України. – Випуск 3-4. – 1993. – С.18-20.
 74. Тименко В.П. Метод художнього проектування в навчально-виховному процесі початкової школи / В.П.Тименко // Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні: матеріали міжвуз. наук. практ. конф.(Глухів, 25-26 жовтня 1994 р.) / Глухів. держ. пед. ін-т. -Глухів: ГДПІ, 1994. –Частина 2. – С.97-99 (Спецвип.: 120 років О.Довженка)
 75. Тименко В.П. Актуальні проблеми української експериментальної педагогіки: праці конф., 16-17 травня 1996 р., Київ./ відп. Ред.. М.В.Черпінський. – К.: Вересень, 1996. – С.107-109.
 76. Тименко В.П. Актуальність “школи радості” В.О. Сухом­линського: матеріали Других Всеукр. пед. читань [«В.О.Сухомлинський і сучасність»], (Київ-Чернігів, 1996 р.) / Академія педагогічних наук України, Українська асоціація Василя Сухомлинського. – Київ-Чернігів: Меркурій, 1996. – Вип. 2. – С. 25-30
 77. Тименко В.П. Інтегрований курс «Художня праця» / В.П.Тименко // Палітра педа­гога. – 1997. – № 4. – С. 10-16
 78. Тименко В.П. Із веселки у квітки кольорів течуть струмки / В.П.Тименко // Палітра педагога. – №2. – 1998. – С. 3-5
 79. Тименко В.П. Є у мене на руці жваві пальчики-митці / В.П.Тименко // Палітра педагога. – №4. – 1998. – С.3-7
 80. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці для 1 класу (перше півріччя) / В.П.Тименко // Початкова школа – 1998. – №5. – С. 15-18.
 81. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці для 1 класу (друге півріччя)/ В.П.Тименко // Початкова школа. – 1999. – №1. – С. 23-25
 82. Тименко В.П. Тематичне планування занять з дитячої художньої творчості. художньої творчості / В.П.Тименко // Палітра педагога. – 2001. – № 2. – С.19-22.
 83. Тименко В.П. Заняття з дитячої художньої творчості / В.П.Тименко // Палітра педагога. – 2001. – № 3. – С. 6-10.
 84. Тименко В.П. Заняття з дитячої художньої творчості / В.П.Тименко // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С. 6-10.
 85. Тименко В.П. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: художня праця і трудове навчання / В.П.Тименко, Т.М.Байбара та ін. // Початкова школа. – №10. – 2001. – С.66-69
 86. Тименко В.П. Теоретичні і методичні основи загальної дизайн-освіти: Реклама і дизайн 21 сторіччя: освіта, культура, економіка: Зб. наук. праць./ В.П.Тименко. – К.: ІППР , 2001. – С.233-234.
 87. Тименко В.П. Планування уроків з трудового навчання у першому класі/ В.П.Тименко, Л.І.Денисенко, В.В.Вдовченко // Початкова школа – 2002. – №7. – С. 45-51.
 88. Тименко В.П. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: трудове навчання, художня праця / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко // Початкова школа. -2002. – №8.- С.38-40.
 89. Тименко В.П. Громадянське виховання особистості в процесі дизайн-освіти / В.П.Тименко // Наукові і освітянські методології та практики – К.: ЦГО НАН України. – 2003. – С.600-610.
 90. Тименко В.П. Календарне планування уроків з художньої праці. 4 клас / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2004. -№8. – С.49-51
 91. Тименко В.П. Календарне планування уроків з трудового навчання. 4 клас / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко, В.В.Вдовченко // Початкова школа. – 2004. – №8. – С.48-49
 92. Тименко В.П. Формування конструктивних умінь майбутніх учителів засобами пластичних мистецтв / В.П.Тименко // Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі: Збірник наукових праць. – Житомир: В-во Житомирського Держуніверситету, 2004. – С.204-230.
 93. Тименко В.П. Концепція технології розвиваючого навчання «дизайн- освіта» / В.П.Тименко // Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої освіти та інформаційної інтеграції: зб.наук.пр. – К.: Інститут реклами, 2004.- Вип.3.- С.309-312.
 94. Тименко В.П. Календарно-тематичне планування з трудового навчання: технічної і художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2009. – №1. – С.59-65
 95. Тименко В.П. Всесвіт розвивається граючись // Іграшка., гра, дитина: від обрядової субстанції до сучасних моделей виховання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Марка Грушевського читання». – К.: Видавничий дім «Стилос», 2007. – С.174.
 96. Тименко В.П. Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти / В.П.Тименко, В.В.Вдовченко // Початкова школа. – 2006. – №8. – С.30-33.
 97. Тименко В.П. Комплексна методика діагностки як теоретико-методологічна проблема. / В.П.Тименко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали наук.- практ. конф. . – К.: ІОД, 2008. – С.85-86 .
 98. Тименко В.П. Інтегрована діяльність як первинна діагностика інтелектуальної обдарованості./ В.П.Тименко // Робота з обдарованими учнями: матеріали кругл. столу. – К.: ІОД, 2008. – С.26-32 .
 99. Тименко В.П. Комплексна особистісна діагностки обдарованої дитини./ В.П.Тименко // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: матеріали методол. семін. АПН України . – К.:АПН України, 2008. – С.710-718 .
 100. Тименко В.П. Педагогіка дизайн-освіти: пролегомени / В.П.Тименко / Проблеми трудової та професійної підготовки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С.200-206
 101. Тименко В.П. Національні особливості обдарованості українця./ В.П.Тименко // Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи: матеріали наук.- практ. конф. – К.:ІОД, 2009. – С.50-55 .
 102. Тименко В.П. Діагностика обдарованості засобами дизайн-освіти / В.П.Тименко // Професійно-художня освіта України. – К.:– Ялта: Принт-Издат, 2009. – С.92-97.
 103. Тименко В.П. Обдарованість і здоров’я у надсистемі дизайн-освіти./ В.П.Тименко // Інноваційні технології сприяння розвитку обдарованості – К.:ІОД, 2009. – С.69-72
 104. Тименко В.П. Три дороги в тридев’яте царство/В.П.Тименко // Освіта України. – 13 лютого, 2009 р.
 105. Тименко В.П. Етнічні особливості ігрового дизайну / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2009. – № 7. – С.55 –60.
 106. Тименко В.П. Ціннісні орієнтації на дизайн-діяльність як педагогічна основа формування конструктивно-художніх умінь особистості/ В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № «Проблеми трудової та професійної підготовки». – Випуск 05. – 2009. – С.213-222
 107. Тименко В.П. Психолого-педагогічні умови формування конструктивно-емоційних дій в учнів початкової школи / В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 13.«Проблеми трудової та професійної підготовки». – Випуск 06 – 2009. – С.213-220.
 108. Тименко В.П. Від «золотого правила» дидактики – до дидактики «золотого перетину» / В.П.Тименко // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. – Харків-Луганськ: Стиль-іздат, 2008. – С.353-365.
 109. Тименко В.П. Становлення академічної дизайн-освіти./ В.П.Тименко // Етнодизайн: стан і перспективи розвитку в загальноосвітніх школах: міськ. наук. практ. семінар. – Бориспіль: «Дизайн-освіта», 2008. – С.5-11.
 110. Тименко В.П. Система впровадження методики формування конструктивних умінь учнів у початковій освіті / В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 13.«Проблеми трудової та професійної підготовки». – Випуск 07 – 2009. – С.210-214.
 111. Тименко В.П. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості осіб 3-6, 7-10, 11-14, 15-18 років. / В.П.Тименко, В.У. Кузьменко, А.В. Яковина та ін. // Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів: матеріали міжнар. наук. пр. семінару – К.: ІОД, 2009. – С.171-213
 112. Тименко В.П. Діагностика обдарованості засобами дизайн-освіти / В.П.Тименко // Професійно-художня освіта України. – К.: Ялта: Принт-Издат, 2009. – С.92-97.
 113. Тименко В.П.Комплексна діагностика обдарованості як теоретико-методологічна проблема./ В.П.Тименко // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика – К.: ІОД, 2009. – С.69-72
 114. Тименко В.П. Діагностика інтелектуальної обдарованості дитини і етнічне здоров’я нації./ В.П.Тименко // Творчість та обдарованість: Матер. кругл. столу. – К.:ІОД, 2009. – С.31-32.
 115. Тименко В.П. Інформаційно-особистісне та інформаційно-педагогічне середовище обдарованої дитини / В.П.Тименко // Молодь і ринок. – 2010.- №12(71). – С.34-39
 116. Тименко В.П. Культурно-екологічні принципи в українській дизайн-освіті/ В.П.Тименко // Науковий вісник Ужгородського національного університету:серія «Педагогіка», «Соціальна робота» – Вип.12. – 2010.–С.185-189
 117. Тименко В.П. Діагностика етнічного здоров’я інтелектуально обдарованої особистості вчителя /В.П.Тименко// Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – К.:ІОД, 2010. – С.18-25
 118. Тименко В.П. Інвайрнментальний підхід до створення навчальних підручників з освітньої галузі «Технології» /В.П.Тименко/ Проблеми сучасного підручника. – К.:Педагогічна думка, 2010. – Вип.12. – С.68-75
 119. Тименко В.П. Педагогічні умови профільного навчання учнів старшої школи з основ дизайну у зб. «Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України» / В.П. Тименко – К.: Інститут педагогіки, 2011. – С.239
 120. Тименко В.П. Стандарти освітньої галузі «Технології»: проблеми розробки, апробації та впровадження/ В.П.Тименко // Педагогічний альманах: збірник наукових праць Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Ювілейне видання – Вип.10. – 2011.–С.41-51
 121. Тименко В.П. Підготовка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах/ В.П.Тименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія 5. – Педагогічні науки: реалії і перспективи – Вип.26. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2011. – С.148-151
 122. Тименко В.П. Готовність учителів до педагогічної діагностики академічної обдарованості учнів засобами дизайн-діяльності /В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки. – Серія 13. – Вип. 17. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С.166-176
 123. Тименко В.П. Культурне самовираження обдарованої дитини в умовах проектно-технологічної освіти / В.П.Тименко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки. – Серія 13. – Вип. 18. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С.156-163
 124. Тименко В.П. Від енвайронментальної психології до педагогіки дизайн-освіти / В.П.Тименко // Професійно-художня освіта України: збірник наукових праць.- Випуск 5. – Київ-Ялта, 2011. – С.18-24
 125. Тименко В.П. Ум і розум в контексті санскритського розуміння обдарованості/В.П.Тименко// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки. – Серія 13. – Вип. 18. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С.148-154
 126. Тименко В.П. Дизайн-освіта в європейському вимірі / В.П.Тименко // Професійно-художня освіта України: збірник наукових праць. – Вип. 19. – Київ-Ялта, 2011. – С.25-30
 127. Тименко В.П. Проектирование и технологии в образовании постиндустриального общества/ В.П.Тименко // V международные научные чтения, посвященные памяти академика Сергея Яковлевича Батышева. – Николаев: ННУ имени В.А.Сухомлинского, 2011. – Т.2. -С.163-175
 128. Тименко В.П. Витоки технічної естетики в Україні / В.П.Тименко // Професійно-художня освіта України: збірник наукових праць.- Вип. 20. – Київ-Ялта, 2012. – С.25-30
 129. Тименко В.П. Теоретичні основи науково-дослідної роботи: стан і сучасні підходи до формулювання понять Зб. «Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України» / В.П. Тименко. – К.: Інститут педагогіки, 2012. – С.15-20
 130. Тименко В.П. Витоки духовної обдарованості у Вєдах В.П.Тименко // Матеріали Міжнародного конгресу «Інноваційні концепції та технології виявлення обдарованості: світовий досвід» (6-8 червня 2012 р., Закарпатська обл.., Свалявський р-н., с. Поляна).- Київ: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 85-87
 131. Тименко В.П. Методична система формування конструктивних умінь в учнів початкових класів / Сучасна початкова освіта: вектори розвитку / В.П.Тименко. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 340 с.
 132. Тименко В.П. Педагогічна діагностика естетичної обдарованості у процесі неперервної дизайн-освіти /Тименко В.П. / Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 8 листопада 2012 р.) – Умань: ПП ЖОВТИЙ О.О., 2012. – С.112-117
 133. Тименко В.П. Педагогічні основи проектно-технологічної освіти майбутнього вчителя початкової школи /В.П.Тименко/ Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика / упоряд. : К. І. Волинець, Т. І. Люріна, О. Я. Митник; за заг. ред. К. І. Волинець. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 276 с.
 134. Тименко В.П. Наступність формування базових понять з навчального предмета «Технології» в учнів початкової і основної школи/ В.П.Тименко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. – Вип.108.– Т.2.– С.10-17
 135. Тименко В.П. Початкова дизайн-освіта естетично обдарованої особистості / В.П.Тименко / Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2013 р., м. Севастополь. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.12-27.
 136. Тименко В.П. Дизайн-освіта в контексті інтердисциплінарності педагогіки / В.П.Тименко / Професійна освіта: педагогіка і психологія: XV польсько-український / україно-польський щорічник (за ред. Н. Ничкало). – Краків-Київ, 2013. ­– 350 с.
 137. Тименко В.П. Педагогічна дизайн-освіта в Україні: стан і перспективи розвитку/ В.П.Тименко / Інноваційність у науці і освіті. – Варшава-Київ-Хмельницький: ФО Богданова, 2013.- 500 с.
 138. Тименко В.П. Формування професійної готовності майбутніх учителів до виявлення і підтримки естетичної обдарованості учнів початкової школи / В.П.Тименко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – № 6 (13) /06/2013. – С.101-107
 139. Тименко В.П. Театралізована дизайн-діяльність/ В.Тименко // Дошкільне виховання. – №1. – 2014. – С.10-14
 140. Тименко В.П. Розвиток обдарованості дошкільників засобами дизайн-освіти / В. Тименко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – №10. – 2014 – С. 10-15
 141. Тименко В.П. Формування готовності майбутніх учителів до навчання ігрового дизайну учнів початкових класів/ В.Тименко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [ред. кол: Побірченко Н.С. (гол. ред. та ін.)] – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Вип. 10.– С.211-221
 142. Тименко В.П. Готовність майбутніх учителів до навчання художньої праці учнів українських початкових шкіл/ Тименко В.П., Ботвіна І.О., Майоренко Г.І., Соболевська П.Я., Чеснокова В.О. / Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд. К.І. Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. Кравченко. Кн.2. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – С.95-102
 143. Тименко В.П. Етнічне здоров’я українців у праці П.Чубинського «Малоруссы юго-западного края» (Т.7, Розділ Ш) / В.П.Тименко / Павло Платонович Чубинський – етнолог, фольклорист, поет, громадський діяч: матеріали Всеукраїнських читань, присвячених вшануванню 175-ї річниці від дня його народження / укл. І.А.Тригуб, Н.І.Богдан. – Щасливе, 2014. – С.66-73.
 144. Тименко В.П. Від регіональних науково-освітніх кластерів – до української дуальної системи професійної освіти / В.П. Тименко / Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр. – К.: Національна академія педагогічних наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2014. – С. 265-273
 145. Тименко В.П. Формування у майбутніх учителів компетентності з діагностики обдарованості учнів загальноосвітніх шкіл / В.П. Тименко // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. Семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ: [у 2 ч.] Ч.2/ Нац. Акад. Пед. Наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. Голови), О.І.Ляшенко (заст.. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С.231-238
 146. Тименко В.П. Краса здібностей і здоров’я учителя-дизайнера/ В.П. Тименко / Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали Всеукр. наук. пр. семінару з міжнародною участю. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 127 с.
 147. Тименко В.П. Педагогічне проектування у підготовці фахівців транспортних технологій та систем/ М.Ф. Дмитриченко, В.П. Тименко / Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. стат. / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф. Дмитриченка, Н.Г. Ничкало. – К.: НТУ, 2015. – С.658-669
 148. Тименко В.П. Педагогічне проектування в сучасному освітньому просторі / В.П. Тименко / Освіта для сучасності = Edukacja dla wspόłczesności: зб. наук. пр.: у 2 т. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – Т.1. – С.635-644
 149. Тименко В.П. Українська професійна освіта в умовах європейської інтеграції: суперечності і перспективи розвитку/ Н.Г. Ничкало, В.П. Тименко / Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7-19 квітня 2016 р.), Т.1. / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2016. – С.7-20.
 150. Тименко В.П. Виявлення і підтримка естетичної обдарованості учнів /В.Тименко/ Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті: навч. метод. посібн. для студ. факультету мистецтв /уклад. Сирота З.М. та інші. ­– Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2016. – С.4-10.
 151. Тименко В.П. Просвітлення: націєтворчість в контексті теорії «пасіонарності» / В.П. Тименко / Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука: зб. наук. пр. / редкол.: Н.Ничкало (голова) та ін.; упоряд.: [Н.Ничкало, О.Боровік]; НАПН України; Інститут пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.: Богданова А.М., 2016. – С.453-460.
 152. Тименко В.П. Перспективи розвитку музейної  педагогіки в контексті наукової  школи педагогічного дизайну /Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27-28 вересня 2016 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.:Талком, 2016. – С.67-70.
 153. Тименко В.П. КНАУФ – засновник дуальної системи професійного навчання в Україні / КНАУФ і професійна освіта України: перше десятиліття (досвід, реалії, перспективи) / Т.Остапченко, В.Тименко таінші. – К.: ТОВ «Видавнича майстерня 2009», 2016. –  С.265-266
 154. Тименко В.П. Фірма Кнауф і НАПН України: десятиліття соціального партнерства /В.П. Тименко, Т.Є.Остапченко// Професійно-технічна освіта. – №3. – 2016. – С.33-35.
 155. Тименко В. Обґрунтування актуальності дослідження практичного інтелекту у майбутніх фахівців транспортних технологій та систем/ Микола Дмитриченко// Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / В. В. Камишин (головний редактор) та інші. – Випуск 2 (17). – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2016. – С.56-62    
 156. Тименко В.П. Гра-кокологія як педагогічний метод виявлення особистісної обдарованості Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць / за заг. редакцією В.Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. – Житомир : «Полісся», 2016. – У 3-х ч. – Ч. І. –  270 с.
 157. Тименко В.П. Професійна освіта для потреб особистості, економіки, суспільства / Н.Г. Ничкало, В.О.Радкевич, М.В. Артюшина, В.П. Тименко / Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; [В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), А.М. Гуржій (заст. голови), О.Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В.Г. Кременя. – Київ: Педагогічна думка, 2016. – С.90-99.
 158. Тименко В.П. Освіта дорослих – невід’ємна складова освіти впродовж життя / Н.Г. Ничкало, Л.Б. Лук’янова, О.В. Аніщенко, В.П. Тименко / Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; [В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), А.М. Гуржій (заст. голови), О.Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В.Г. Кременя. – Київ: Педагогічна думка, 2016. – С.128-137
 159. Тименко В.П. Підготовка майбутніх учителів до виявлення і підтримки профілів обдарованості учнів / В.П. Тименко/ Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 378-­388.
 160. Тименко В.П. Рецензія на Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / В.П. Тименко/ Професійна і неперервна освіта: Польсько-український науковий щорічник, nr1/ 2016. – Варшава, 2016. –  С. 494-497
 161. Volodymyr Tymenko. The basics of projekt aktivitv of vokational school students in ukraine / Oleg Padalka, Volodymyr Kulishov/ Periodyk naukowy Akademii polonijnej. – nr 4. – S. 127-135 /Częstochow, 2017.
 162. Володимир Тименко. Теоретичні засади етнічного дизайну в науковій школі «педагогічного проектування». Podstawy teoretyczne projektowania etnicznego «projektu pedagogicznego» w szkołach o profilu ścisłym / Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wseku. Освіта для майбутнього у світлі викликів XXI століття (redakcja naukowa Ryszard Gerlach). – Bydgoszcz, 2017. – С. 229-243
 163. Тименко В.П. Методика діагностики практичного інтелекту учнівської і студентської молоді / В.П. Тименко / Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю (м. Умань, 17-18 травня 2017 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв.– Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – С.149-152.
 164. Тименко Володимир.Теоретичні засади етнічного дизайну у професійній освіті / Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: збірник наукових праць / В. В. Камишин (головний редактор) та інші – Випуск 1 (18). –Київ : Інститут обдарованої дитини, 2017. –C. 75-84.
 165. Тименко В.П. Методологічні засади розвитку практичного інтелекту студентів у закладах вищої мистецької і технічної освіти / В.П. Тименко // Педагогіка і психологія: Вісник НАПН України.  – 2018. – №1 (98). – С. 20-30.
 166. Тименко В.П. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності з етнодизайну у студентів закладів вищої освіти мистецького і педагогічного профілів / В.П. Тименко / Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 20 квітня 2018 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018.  (друкується)
 167. Тименко В.П. Етнодизайн у контексті освітньо-культурного синтезу //  Наукові записки Малої академії наук України: зб. наук. пр., вип.11, Київ, 2018, с. 59-74.
 168. Тименко В.П. Особливості вітчизняної дизайн-освіти в умовах інформаційного суспільства / В.М. Бовсунівський // Мистецька освіта: методологія, теорія, практика: науковий журнал. Вип.1.– Київ: Видавничий центр КДАДПМіД імені Михайла Бойчука, 2019.  – С. 5-12.
 169. Тименко В.П. Виявлення практичного інтелекту учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі дизайн-діяльності / В.П. Тименко / Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн.2 : зб. наук. пр. і редкол. Гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. І відп. Ред.. Є.А Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С.35-41.
 170. Тименко В.П. Діагностика обдарованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів на заняттях з дизайну і технологій / В.П. Тименко / Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн.2 : зб. наук. пр. і редкол. Гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. І відп. Ред.. Є.А Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С.41-49.
 171. Тименко В.П., Дідовець Ю.В.  Професійне самовизначення дизайн-обдарованих учнів мистецьких ліцеїв засобами педагогічної діагностики // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / В. В. Камишин (головний редактор) та інші. – Випуск  (). – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2019. – С.
 172. Тименко В.П. Теоретико-методологічні засади діагностики дизайн-обдарованості учнів мистецьких ліцеїв: Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. Т.М. Зіненко. – Полтава : ПолтНТУ, 2019,  С.87-96
 173. Тименко В. та інші. Молоді науки про генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами // Вища школа. – 2019. – №4. – С. 36-51 (1,0).
 174. Тименко В. та інші. Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз Духовно-інтелектуального колапсу // Вища школа. – 2019. – №5. – С. 40-53 (1,0).
 175.  Тименко В. та інші. Корисність сучасних знань про норми й аномалії поведінки підлітків для успішного освітнього законодавства // Вища школа. – 2019. – №9 (182). – С. 46-63 (1,0).
 176. Тименко В.П., Кирилова О.С. ПЛЕНЕР В СИСТЕМІ АРТПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ /  Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. Т.М. Зіненко. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. –  С.210-215
 177. Тименко В.П., Дідовець Ю.В. Етнодизайн як технологія художнього проектування / Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених і науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти» / За ред. Т.М. Зіненко. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С.152-157
 178. Тименко В. Педагогічне проектування у післядипломній освіті вчителів  (Умань)
 179. Тименко В. П. Педагогічний дизайн у зарубіжній і вітчизняній освіті. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать мистця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір)».15 листопада 2019 р.: зб. статей. – Харків: ХДАДМ. 2019. С.116-118.
 180. Тименко В. та інші. Молоді науки про генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами // Вища школа. – 2019. – №4. – С. 36-51 (1,0).
 181. Тименко В. та інші. Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз Духовно-інтелектуального колапсу // Вища школа. – 2019. – №5. – С. 40-53 (1,0).
 182. Тименко В. та інші. Корисність сучасних знань про норми й аномалії поведінки підлітків для успішного освітнього законодавства // Вища школа. – 2019. – №9 (182). – С. 46-63 (1,0).