Сазоненко Ганна Стефанівна

Сазоненко Ганна Стефанівна

Народний учитель України. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Гоголя, Інститут відкритого суспільства (Будапешт), педагогічні семінари (Ізраїль, Сорбонський університет – Франція, Софійський університет – Болгарія тощо). Із 1970 року на педагогічній, адміністративній роботі в загальноосвітніх навча-льних закладах Чернігівщини та м. Києва (школа № 24, № 233 – заступник ди-ректора з навчально-виховної роботи) та науково-педагогічній роботі (Київське міське педучилище № 3).


Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Із 1992 – директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розроблено концепцію авторської школи, в основі якої акмеологічна модель ін-новаційного навчального закладу, що за змістом і формами роботи відповідає міжнародним вимогам.

Автор програми «Обдарованість», концепцій профільної освіти та національного виховання «Громадянин України ХХІ століття», Положення про Піклувальну раду, ініціатор, керівник педагогічних досліджень в галузі акметехнології, а та-кож міжнародних симпозіумів, конкурсу-фестивалю «Наша земля – Україна», проектів «Школа майбутнього», «Роль української діаспори в становленні неза-лежної України». Виступала з лекціями на конференціях у педагогічних закладах РФ, США, Франції, Угорщини, Латвії, Польщі. Переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (1995 р.).

Автор понад 250 праць у галузі педагогіки, низки монографій з грифом МОН України: «Мудрість учіння або перші кроки до успіху» (1999), «Перспективні освітні тех-нології» (2000), «Українські вчені-натуралісти, математики, лікарі, педагоги» (2001), «Ліцейна освіта в Україні» (2002), «Педагогіка успіху» (2004), а також «Молодому вчителю» (2006), «Освіта майбутнього» (2008), «Акмеологія шкіль-ної освіти» (2010), «Компетентність у системі неперервної освіти: акмеологічна модель» (2013). Громадська діяльність: депутат місцевих рад (сільської та районних м. Києва), Президент освітянського «Партнер-клубу», член редколегії журналів «Директор школи, ліцею, гімназії», «Практика управління закладом освіти», тижневика «Управління освітою», член Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Державні нагороди: Заслужений учитель України, Народний учитель України, кавалер орденів: Великої княгині Ольги ІІІ ступеня, Ярослава Мудрого V ступе-ня, Святого рівноапостольного князя Володимира, Кирила та Мефодія; Відмін-ник освіти УРСР, Відмінник столичної освіти, нагороджена медалями «В пам’ять 1530-ліття Києва», «А.С. Макаренка», знаком «Софія Русова», «К.Д. Ушинський».