Лисенко Олександр Євгенович

Лисенко Олександр Євгенович

 Завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України. Дослідник історії України періоду Другої світової війни, національно-визвольного руху, релігії і церкви, соціальної історії, воєнної антропології, історіософії. Доктор історичних наук (1999), професор (2005). Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Народився 27 червня 1955 р. в смт. Катеринопіль Черкаської обл.. 1978 року. Закінчив історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту. Працював учителем-організатором виховної роботи у школі, викладачем Київського державного музичного училища ім. Р. Глієра.

У 1984-1987 рр. навчався на заочному відділенні аспірантури Київського державного педагогічного інституту. Кандидатська дисертація «Роль робітничого класу України у створенні та зміцненні органів державної влади (1919—1920)» (1992, науковий керівник — кандидат історичних наук І. Х. Ганжа). У 1990-1992 рр.  — молодший науковий співробітник, у 1992-1995 рр.  — науковий співробітник, у 1995—2000 рр.  — старший науковий співробітник, з 2000 р. — завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України. Докторська дисертація «Релігійна ситуація в Україні в 1941—1946 рр.» (1999, науковий консультант — доктор історичних наук М. В. Коваль).

Скачати повний Бібліографічний покажчик

список праць:

2014

 1. Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації). – К. : Темпора, 2014. – 864 с. (у співавторстві з Т. Вронською, Т.Заболотною, Т.Пастушенко) (40,0 д.а.)
 2. Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941–1944 рр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 151 с. (у співавторстві з О. Гончаренком, М. Куницьким) (7 д.а.)
 3. Советское подполье Киева (1941–1943 гг.): человеческое измерение. – Saarbrucken : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 164 с. (у співавторстві з М. Слободянюком) (8,0 д.а.)
 4. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів / ред. кол.: В. А. Смолій, О. В. Бажан, Т. В. Вронська, О. Є. Лисенко [та ін.] ; упоряд.: Т. В. Вронська, О. Є. Лисенко, С. П. Лясковська [та ін.]. – Х. : Права людини, 2014. – 584 с. (у співавторстві з Т. Вронською) (32,8 д.а.)
 5. Україна у Другій світовій війні: проблемні питання, теорії, методології й суспільні рефлексії // Перша та друга світові війни в історії людства (до 100-річчя Початку Першої і 75-річчя початку Другої світових воєн): Монографія. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 183–189. (0,5 д.а.)
 6. Червона армія в боях і радянський Рух Опору в період Другої світової війни // Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 270–317. (у співавтор. з В. Грицюком. Л. Трофимовичем)

2015

 1. Демографічні втрати України у роки Другої світової війни // Архіви України. – 2015. – № 3 (297). – С. 8–34. (у співавтор. з О. Перехрестом)
 2. Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943–1944 рр. : монографія / відп. ред. О. Є. Лисенко. – К. : Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського : Ін-т історії України НАН України. – 2015. – 508 с. (у співавтор. В. Грицюком, Р. Пилявецем, С. Сидоров (32,0 д.а.)
 3. Україна в епіцентрі війни: історія, пам’ять, меморіалізація // Україна. війна. Власна пам’ять: дослідження, документи свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2015. – С. 8–38. (у співавтор. з Л. Легасовою) (1 д.а)

2016

 1. Донбас 1943–1950 років: Відновлення промислової і транспортної інфраструктури». – К. : Інститут історії України НАНУ. – К., 2016. – 325 с. (у співавтор. З І. Вєтровим, Т. Шелейко)
 2. Про діяльність Німецько-української комісії істориків // Український історичний журнал. – 2016. – № 1 (№ 526). – С. 220–224.
 3. Features of the Revival and Operation of Railway in Southern Ukraine. 1943–1945 // Danubius, ХХХІV-Supliment, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, 2016. – p. 69–78 (у співавтор. Tetyana Sheleiko) (0,9д.а.).

2017

 1. Втрати УПА та українського націоналістичного підпілля у контексті загальних втрат України у період Другої світової війни // «За край і волю, за нації долю!»: Дослідження, документи, свідчення / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України; редкол.: В. А. Смолій, І. П. Ковальчук, Л. В. Легасова (кер. проекту), О. Є. Лисенко (наук. ред.) [та ін.] ; авт.-упоряд.: Л. В. Легасова, О. Є. Лисенко [та ін.]. – К., 2017. – С. 24–41. (1,0 д.а.)
 2. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А.В. Кентія // Архіви України. – 2017. – Вип. 2 (307): березень-квітень. – С. 204–215. (0,5 д.а.) (у співавтор. Власенко С.І.).
 3. U ognju Drugoga svjetskog rata i oslobodilačkih napora OUN i UPA. (od 1939. do sredine 1950-ih.) // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga). – Zagred, 2017. – р. 89–114. (1,0 д.а.) (у співавтор. Kentij A.V., Maruščenro O.V.).
 4. World War II Memory: Between Ritual and Reality // Danubius, ХХХV-Supliment, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, 2017. – P. 89–98 (0,5 д.а.) (у співавтор. Л. Хойнацькою).

2018

 1. Воєнні дії на німецько-радянському фронті періоду Другої світової війни у вітчизняній енциклопедистиці // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. – К., 2018. – Вип. 20. – С. 8–42. (2,1 д.а.)
 2. Історична пам’ять у полі дисциплінарному дидактичному вимірі: пізнавальні можливості та компетентно // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблема та перспективи. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 27–30. (0,8 д.а.) (у співавтор. Л. Хойнацькою).
 3. Міждисциплінарні зв’язки у студіюванні проблематики Другої світової війни: деякі теоретико-методологічні аспекти // Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 137–155. – 356 с. (0,5 д.а.) (у співавтор. Л. Хойнацькою).
 4. Не шукаючи легких шляхів (слово про ювіляра) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В. В. Трофимович (гол. ред.) [та ін] – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. 27: На пошану Володимира Трофимовича. – С. 7–16 (1,0 д.а.)
 5. Протиправні дії радянських військовослужбовців як прояв соціальної девіації у 1944–1945 рр. /// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Іван Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2018. – Т. 28: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Іван Огієнка. – С. 387–405. (у співавтор. Л. Хойнацькою).

2019

 1. Бойові дії в ході окупації українських земель військами гітлерівської коаліції (1941–1942 рр.) // Історія війни і військового мистецтва у трьох томах. – Т. 3: Від масових армій до відродження професійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.) – Харків: «ФОЛІО», 2019. – С. 417–479. (у співавтор. В. Грицюк, Л. Кривизнюк).
 2. Бойові дії на теренах України на початку Другої світової війни (1939–1940 рр.) // Історія війни і військового мистецтва у трьох томах. – Т. 3: Від масових армій до відродження професійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.) – Харків: «ФОЛІО», 2019. – С. 373–388. (у співавтор. В. Грицюк, Л. Кривизнюк).
 3. Бойові дії радянських партизанів та національно-визвольний рух на теренах України  (1941–1945 рр.) // Історія війни і військового мистецтва у трьох томах. – Т. 3: Від масових армій до відродження професійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.) – Харків: «ФОЛІО», 2019. – С. 600–665. (у співавтор. В. Грицюк, Л. Кривизнюк).
 4. Наступальні операції та бойові дії на території України (1943–1944 рр.) // Історія війни і військового мистецтва у трьох томах. – Т. 3: Від масових армій до відродження професійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.) – Харків: «ФОЛІО», 2019. – С. 552–599. (у співавтор. В. Грицюк, Л. Кривизнюк).

Cultural space of national minorities of ukraine and its Institutional and legal provisions // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. – Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 668 p. – P. 462–479;  Режим доступу: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/61814/ssoar-2019-Problem_space_of_modern_society.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2019-Problem_space_of_modern_society.pdf (у співавтор. V. Pekarchuk, L. Khoinatska).