Бровченко Анатолій Іванович

Бровченко Анатолій Іванович

Народився 10 березня 1966 р., м. Корсунь-Шевченківський Черкаська обл.

Закінчив з відзнакою Київський державний педагогічний інститутім. О.М. Горького (1991 р.)

Кандидат педагогічних наук (2011р.), доцент (2013 р.)

Завідувач кафедри художньої кераміки, дерева, скульптури та металу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука

Досліджує проблеми   формування фахової компетентності зформотворення  і декорування з урахуванням етнічних традицій   декоративно-прикладного мистецтва у майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва і дизайнерів.

Має більше 30 публікацій у наукових фахових виданнях,  та біля 20  навчально-методичних видань.

Приймає активну участь у роботі різного рівня науково-практичних конференцій, форумів за тематикою етнічного декоративно-прикладного мистецтва, успішно керує науковими роботами студентів та  аспірантів.

На протязі багатьох років займається традиційним декоративно-вжитковим мистецтвом: іграшкарством (деревина), довбарством, меблярством та коренепластикою. 

Неодноразово (2003 – 2006р.р.) приймав участь у виставках традиційної української іграшки в музеї Т.Г. Шевченка в Києві.

Його роботи виставлялись під час проведення  днів української культури в м.  Сопот (Польща), 2007р.

2010р. разом із своїми роботами був учасником  фестивалю української культури. в м. Шлірзее, Баварія (Німеччина).

Авторські роботи виставлялись 2009 – 2012рр.. на міжнародних науково-практичних конференціях з етнографії в Національному університеті імені Т.Г.  Шевченка.

Дерев’яні дитячі іграшки представлені в музеї української культури в м.  Едмонтоні, Канада.

В 2014р. роботи експонувалися в центрі української культури в Талліні, (Естонія)/

Приймав участь у міжнародному фестивалі традиційних мистецтв «Ягеллонський ярмарок» (м. Люблін, Польща) 2017 –2018 р.

16-17 вересня 2017 р. проводив виставку своїх та студентських художніх робіт на фестивалі «Ремесло».

Праці автора

1. Бровченко А.І. Розвиток образного мислення у майбутніх педагогів-дизайнерів / А.І. Бровченко //  Наукові записки: [зб. наук. статей. ] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017.– Вип. СХХХІІІ (133) –265 с. – ( Серія педагогічні науки) – С. 37 – 45.

2. Бровченко А.І. Етнодизайн дерев’яної іграшки при підготовці майбутніх педагогів професійної освіти галузі деревообробки / А.І. Бровченко // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. 3 : зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і наук. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – С. 423-428.

 3. Бровченко А.І. Розгортання просторового мислення у майбутніх педагогів-дизайнерів у процесі проектно-художньої діяльності / Бровченко А.І. // Науково-практичне видання – К.: Знання, 2019.  – Вип. 7(180) –  С 60 – 67.

За останні 5 років Учасник понад 30 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Повний перелік публікацій автора можна переглянути тут

Повний перелік творчих робіт автора можна переглянути тут

Виступи автора:

Четвертий Міжнародний конгрес «Етнодизайн: пошук українського національного стилю» Полтава – Петриківка 4-8 жовтня 2019 р.

Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи» (18 квітня 2019 р., м. Київ, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука)

П’ятий Міжнародний конгрес «Європейський вектор розвитку українського етнодизайну» (м. Полтава, 25 – 27 листопада, 2019 р.)